Dikter

Tystnaden


Jag har ett liv kvar

Om det är för fåglarna jag lever flyger jag nu

Lispector, Heidegger och Nietzsche talar unisont

om den neutrala dimensionen,

axiomet som drar ut på

Kierkegaards enahanda kärlek och

blottar Sartres fenomenologiska bakbundna frihet.

Medan jag satt där följde jag din andning

fram till den rågång jag inte fick tillträde till,

inte ännu.

Min dikt till dig ville säga något om oss två,

att vi närde oss av en bottenlös övertygelse

att vi var förbundna med den neutrala

att allt var möjligt, fast inom var och ens kraftfält

Din andning gnisslade som en gammal brunn

Min kropp skälvde av närheten till dig,

på väg mot den neutrala

Jag hörde koltrastens lovsång,

innan du gav dig åt tystnaden.

Hem