Till M


I bokens marginal

Finner jag en kommentar:

”Tankar kedjar oss fast i nuet

Idéer låter oss flyga.”

När en tanke föds

Håll den inte kvar

För ur en föds två

Ur två ännu fler

Låt den åter flyta,

rinna av dig, smita

Tvinga rädslorna bort

Stick hål på tankebubblor

Bryt av tankekedjor

Och nolla maran!

Gör den inre rösten hörd

Vi sjunga dina idéer i unison kör

För vi ska leva efter dem.

Du är en lisa för vår själ

Vår oförstörda hälft

Ett av livets underbara skäl


Dikter

Hem