Illustrationer

Porträtt I


Att teckna ett levande ansiktsuttryck kan möjligen jämföras med en jazzmusikers improvisation. Den kan spegla både illustratörens humör och i bästa fall modellens sinnesstämning. Det viktigaste är inte likheten mellan ritningen och modellen utan om man har lyckats fånga upp en känsla eller stämning.

Hem