Namn


Laura HamedaniArbetslivserfarenhet


 1. Bibliotekarie

 2. Skrev lektörsomdömen på uppdrag av Kulturrådet 2008-2012


Utbildning


 1. Barnlitteratur samt Praktisk filosofi vid Lunds universitet

 2. English Studies vid Malmö högskola

 3. Digital publicering vid Högskolan i Kalmar

 4. Biblioteks- & Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

 5. ABF Konstskola i Umeå


Övriga intressen


 1. Joggar

 2. Tar långa skogspromenader

 3. Läser skönlitteratur och historia

 4. Tecknar och illustrerar

Om mig

Laura Hamedani

Hem