Namn


Laura HamedaniArbetslivserfarenhet


 1. Bibliotekarie

 2. Skribent och tänkare

 3. Illustratör


Utbildning


 1. Barnlitteratur, Praktisk filosofi och historia vid Lunds universitet

 2. English Studies vid Malmö högskola

 3. Digital publicering vid Högskolan i Kalmar

 4. Biblioteks- & Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås

 5. ABF Konstskola i Umeå


Övriga intressen


 1. Joggar

 2. Tar långa skogspromenader

 3. Läser skönlitteratur och historia

 4. Tecknar och illustrerar

Om mig

Laura Hamedani

Hem