Dikter

Meningslöshetens kraft


Falska förhoppningar till ett liv

Jung och Freud i samspel

Den ene i drömmen hotfull

Den andre jagad av incest

En vanmaktens tomgång

En omedvetnas protest

I I väntan på Godot

Är Samuel Beckett en estradör

Han ser misären i sin helhet:

Att bli herre över Jaget

Och möta Självet i bakhåll.

Vari hämtas då meningen?

Det handlar om att lägga ett pussel

Ett barn går ut i snön

Är en konkret erfarenhet.

Själavårdens ljusa stråle

Är psykets drivkraft.

Ett nytt liv i människohavet

En fallos i öppen dager.


Hem