Dikter

Generation X


X som ett kors

Kryssade hav och gick i land,

Som en främling

Negerade föräldragenerationen,

Bytte namn och gärning.

Generation X blev vuxen först efter 30

Inväntande ett mirakel,

En vändning på den härskande tillvaron,

Omvändelsen som aldrig kom

I stället blev X

Själva syntesen i förvandling

Trotsiga mot sina trädkramande föräldrar

Uttryckte denne allt i negation

Postmodernismens raljerande tropp

Förde korset ända fram till antropocen,

Och sket sig fullständigt dyig.

Ur spillningen kom generation Z

Z var inte X

Z var redan vuxen vid nedkomsten

En ny tes hade anträtt

Och lade X inom parentes,

Sålunda blev (X) blott och bar

Ett blinkande sår i rymden.

Hem