Dikter

Flykten


Att se mot framtiden

Förblindar seendet

Att leva i nuet

Avrustar viljan

Du vet om

Du Sköna Helena

Flyktens Arete

Urmoderns clairvoyant

Menelaos maka

Och Paris förlovade

När man böjer för sitt öde

Här vid Scherias ödekust

Är vår båt på sju famnars vatten

Här lägger vi vårt tidsur

Under din gassande sol

Vi saknar kompass vi saknar sikt

Det förflutna jagar vår framtid

Du lämnar Paris

Åldras på ett dygn

Och binder ris åt egen rygg

Vi faller överbord

I köldvattnet

Av vårt namnlösa liv

Hem