Dikter

Ett liv i dubbla upplagor


Ekens oceansinne, ett stilla hav

Tallens gryende tagg i en barrskog

Ett önskat skott viljestarkt farandes

Invid tallens evigt velande skog

Löven vaggas i luften

Taggar flaggas i vinden

Det ekar i tallskogen

Det sticker i ekbladen

Ska eken skämmas för sin ålder?

Ska tallen svindla i höjden?

Livet i cirklar ringar in världen

Högmodet delar den itu


Hem