En dragen lott


Boxas till en gräns

Där smärtan känns

Tänjer rågången

Tämjer lättsinnet

Ty lotten är redan dragen

Vad är vilja?

Ett konstlat ord

En ambivalens

En avkommas kall

På struket blad

Av faders hets

Och moders längtan

Agandes av de ofullbordade

Ett avstannat kugghjul

En reduktion till en foglig

Kompromiss på villospåret

Dikter

Hem