Avund


Månen längtar silvergult

Den går runt runt runt

Vaskar fram med all möda

Kärlekens gåta


Till Vintervikens fagra skog

Springer vi på Aspuddens grund

Och når upp till Mälarhöjden

Denna fuga

Förtjänar all avund


Vi ser hur ljuset tjocknar

I de oinvigdas hus

De som tagit begäret för kärlek

Stunden för ett nu

Och mullen för en hattmurkla


Vi duschar i varandras doft

Förädlar ett nyvunnet stoft

Och blir varse om att det

Förbundit oss till oss


Dikter

Hem