Hem

Att förstå drömmens språk enligt Montague Ullmans metod


Ett drömliv kan vara en ovärderlig källa till undertryckta känslor. När de väl kommit upp till ytan kan drömmaren med hjälp av en drömgrupp som hen är förtrogen med tyda sina drömmar. Drömmen vill oss alltid väl.


Den amerikanske psykoanalytiker Montauge Ullman (1916-2008) har framställt en ny metod för drömtydning i grupp. Boken Appreciating dreams har tryckts i flera upplagor. Även den svenska översättningen Att förstå drömmens språk som används av yrkesverksamma psykoterapeuter är slutsåld. Boken finns endast på bibliotek att låna.


Montague Ullman bodde ett antal år i Sverige under 1980-talet för att utveckla sin metod i sina välbesökta drömgrupper. Idag kan man delta i Drömveckan på Ljungskile folkhögskola. Deltagarna arbetar i grupper med sina egna drömmar enligt Ullmans metod. Det krävs en gruppledare och max åtta personer i en grupp.


Drömprocessen består av sex steg:


  1. Drömmaren läser upp sin handskrivna dröm medan drömgruppsmedlemmarna skriver ner drömmen ord för ord. Frågor kan ställas till drömmaren för att förtydliga själva drömbilden och fånga upp de känslor som funnits i drömmen.

  2. Drömmen lånas till drömgruppen där varje medlem lånar den som om det vore ens egen och berättar hur man känner och vad som har berört en mest och på vilket sätt. Man börjar alltid med frasen ”I min dröm…” Drömmaren enbart lyssnar och antecknar vid behov (Ingen dialog med drömmaren här! Medlemmarna tittar inte ens på drömmaren)

  3. Drömmen lämnas tillbaka till drömmaren. Drömmaren får möjlighet att reflektera över det som framkommit. När drömmaren får ordet får hen inte avbrytas.

  4. Drömmen läggs åt sidan och gruppen ställer öppna frågor till drömmaren om drömmarens dagsrester, dvs sammanhanget runt tiden man drömt sin dröm. Vad man varit sysselsatt med strax innan läggdags, den närmaste tiden som berört en känslomässigt, osv. Här görs INGA kopplingar till själva drömmen. De eventuella kopplingar som drömmaren kan göra här bör noteras och sparas till nästa moment.

  5. Drömmen läses upp styckevis i DU-form för drömmaren som lyssnar och noterar. Här är gruppledarens uppgift att hjälpa drömmaren på traven och ge drömmaren andrum att reflektera. Gruppmedlemmarna kan också ställa öppna frågor i syfte att hjälpa drömmaren göra återkopplingar till sin egen verklighet. Gruppledaren har också ansvaret att fråga drömmaren med jämna mellanrum ifall hon vill fortsätta. Om inte ska drömprocessen avbrytas.

  6. Orkestrering är det sista steget där gruppmedlemmarna försöker peka på drömsekvenser eller bitar som drömmaren inte hittat. Det ska poängteras att allt som sägs här är enbart medlemmarnas projektioner som inte ska föranleda till dialog. Efter det har drömmaren sista ordet.

   

Drömmar