Dikter

2xHjalmar


Ett bokslut med vankelmod

På Kungliga bibliotekets grund

I ett rum döpt efter dig

Blev samtalet strängt, luften trängd

Två år av ansvarsfrihet förbi

Immigranten gör sorti


En minns fragment ur denna tid

Bekantskapen med Blake

I Patti Smiths Tiger skri

Två käras sjukdomsbelägring

Tre gånger jordfästning

Tre systrars ultrarapida legering

I en högt musikalisk vändning

Kom En skivsamlarens memoarer

Till ens undsättning


Ur Människors möte hör skalden

Lundensares och malmöiters son

Besjunga och utlova sitt fagra Skåne!

Emigranten vänder till strandtisteln andra kinden

I Falsterbo, ett yttersta näs och Kyssande vind

Hem