00-talet


Luften klatschar oss i ansiktet

För oss till en fjärde livsdimension

En postpostmodern

Minecraft-generation med 4D-vision


En knuten näve i fickan

Endast en naturskön mobilhållare

00-talets nya grund

Kastar erfarenheter överbord


Den stavar färdighet och prestation

Till kollektiv ångest

Gårdagens bäst efter förmåga

00-talets bäst före datum


Daglönare ett förgånget motiv

Bitcoin-generationens nya kliv

Stenograferar allt i matematik

1100100 0010110  1010001 1100010


Dikter

Hem